Οι μισοί βιομηχανικοί οργανισμοί πιστεύουν ότι το IoT θα μετασχηματίσει την ασφάλεια των βιομηχανικών συστημάτων ελέγχου

Created with Sketch.

Οι μισοί βιομηχανικοί οργανισμοί πιστεύουν ότι το IoT θα μετασχηματίσει την ασφάλεια των βιομηχανικών συστημάτων ελέγχου

Σύμφωνα με το 55% των οργανισμών υπάρχει η πεποίθηση ότι το Internet of Things και ψηφιοποιημένη εξέλιξη της βιομηχανικής υποδομής μπορεί να αλλάξει δραματικά την ασφάλεια στα βιομηχανικά συστήματα ελέγχου (ICS).

Η εταιρεία Kaspersky σε πρόσφατη έκθεσή της αναφέρει ότι ήδη το 20% των οργανισμών έχουν δώσει προτεραιότητα σε περιστατικά που είναι σχετικά με IoT αλλά ακόμα δεν έχουν διαδοθεί οι αποτελεσματικές λύσεις κατά των απειλών αυτών.

Παρά την επιβράδυνση της αγοράς λόγω της πανδημίας του κωρονοιού οι βιομηχανικοί οργανισμοί συνεχίζουν να εφαρμόζουν πρότυπα ψηφιοποίησης και “Βιομηχανίας 4.0”. Πρόσφατες έρευνες από εταιρείες όπως η McKinsey & Company έδειξαν ότι το 90% της βιομηχανίας μεταποίησης και εφοδιασμού μελετούν επενδυτικά έργα στον τομέα της ψηφιοποίησης. Η ίδια έρευνα δείχνει πως εταιρείες που ήδη εισήγαγαν τέτοια έργα αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια για την αντιμετώπιση διαφόρων κρίσεων.

Διαβάστε περισσότερα στο σχετικό άρθρο εδώ: moved.gr

Recommended by

Demosthenes Spiratos is the co-founder of EverFounders, COO at G. Manolopoulos ltd  and a results oriented professional with operational and customer service background experience more than 20 years at wholesale, services and retail businesses. He has hands-on experience in the fields of after sales support and business development with specialization in improvements of systems and operation processes.