Η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει μόνο να είναι καλή. Πρέπει και να το δείχνει!

Created with Sketch.

Η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει μόνο να είναι καλή. Πρέπει και να το δείχνει!

Caesars Wife

Η οπτική σας ταυτότητα / εικόνα σας είναι “τα πάντα”. Δεν είναι απλώς ένα λογότυπο, ή οι σκιές με τις οποίες σχεδιάζετε ή ο ιστότοπος που επισκέπτονται οι δυνητικοί πελάτες σας. Από αυτήν πηγάζει αυτό που κάνετε, πού, πότε, γιατί και πώς το κάνετε – και το σύνολο των εντυπώσεων που δημιουργείτε σε άτομα που έρχονται σε επαφή μαζί σας.


Advertisements

rexing_v1_4k

Rexing V1 4K

Top free packages

Top grossing packages​

Top paid packages

New on Asset Store

Διαβάστε το σχετικό άρθρο εδώ: MarketingConsultant και ανακαλύψτε τα 5 πιο συνηθισμένα λάθη που κάνει μία επιχείρηση στην οπτική της ταυτότητα και την σχέση της με τους πελάτες της.

Recommended by

Demosthenes Spiratos is the co-founder of EverFounders, COO at G. Manolopoulos ltd  and a results oriented professional with operational and customer service background experience more than 20 years at wholesale, services and retail businesses. He has hands-on experience in the fields of after sales support and business development with specialization in improvements of systems and operation processes.